Galerija Galieta

prodaja i promocija
umjetničkih djela

Ovisno o Vašim potrebama i željama, većinu slika možete kupiti s ili bez okvira, a slike dostavljamo na odabranu lokaciju.

SAZNAJTE VIŠE
Izgled slike u prostoru
IZGLED SLIKE U PROSTORU

Pogledajte kako izabrana slika izgleda u prostoru!

Nakon odabira željene slike možete izabrati sliku prostora i vidjeti kako izabrana slika izgleda u prostoru!

Izgled slike u prostoru