Ova web stranica je u vlasništvu:

GALIETA d.o.o.
Ulica Božidara Adžije 42
10000 Zagreb

e-mail: galietagallery@gmail.com

upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 05431255
osobni identifikacijski broj (OIB): 11461474021

 

Uvod

Pristupanjem i korištenjem stranica Galerija GALIETA na bilo koji način (pristupom, pregledavanjem sadržaja, učitavanjem podataka s ovih stranica, slanjem podataka na stranice, ili bilo kojom drugom upotrebom ovih stranica i njihovog sadržaja) prihvaćate sve uvjete i pravila za korištenje  web stranica  Galerija GALIETA bez ograničenja.
Svaki korisnik je dužan pažljivo pročitati "Uvjete korištenja" kako bi bio upoznat sa svojim pravima i obavezama te načinom korištenja ovih web stranica, kao i usluga koje one nude.

Na ovoj web stranici nalazi se ponuda proizvoda koje nudimo u Galerija GALIETA d.o.o., Ulica Božidara Adžije 42, 10000 Zagreb.
Neke od prikazanih proizvoda nije moguće kupiti i oni su postavljeni na stranicu najviše zbog informativnih razloga, odnosno da se prezentira opus pojedinog umjetnika.
Proizvode nije moguće direktno kupovati i naručivati putem web stranice.
Upit za dogovaranje kupnje, preuzimanja plaćenog proizvoda, ili dobivanje više informacija o pojedinim artiklima (slikama) može se poslati ne e-mail adresu galietagallery@gmail.com ili galeriju možete kontaktirati na neki od telefona navedenih na web stranici.

    

Izmjene

Uvjeti korištenja, kao i izgled i sadržaji stranica Galerija GALIETA mogu se iz određenih razloga promijeniti u bilo kojem trenutku. Sve promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnici i posjetitelji su dužni redovito čitati pravila i uvjete korištenja kako bi bili upoznati s promjenama, te se smatra da su pristupanjem stranicama Galerija GALIETA upoznati s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih.

 

Autorska prava

Galerija GALIETA polaže pravo na sadržaj ovih web stranica i svako neovlašteno korištenje bilo kojeg sadržaja ove web stranice smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.
Sav sadržaj (fotografije, tekstovi, poruke, prikazi, video objave i drugi materijali) objavljen, prenesen preko stranica ili linkan na stranicama Galerija GALIETA isključivo je u odgovornosti osobe od koje je takav sadržaj potekao.

 

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14 i 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi na adresu:
GALIETA d.o.o., Ulica Božidara Adžije 42, 10000 Zagreb
ili putem emaila: galietagallery@gmail.com
Pri tome ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora.
Molimo da u svom prigovoru navedete:  Ime i prezime ili naziv tvrtke te adresu za dostavu odgovora.

Obrazac za podnošenje prigovora potrošača možete preuzeti ovdje.

 

ODLUKA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu ili osobi koju je kupac odredio, a koja nije prijevoznik sva roba koja je predmet ugovora predana u posjed, bez navođenja razloga.
Kako bi ostvarili pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, prije isteka roka od 14 dana morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora  i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, ili putem obrasca za jednostrani raskid ugovora iz priloga.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom ili redovnom poštom.

Ako kupac jednostrano raskine ovaj Ugovor, GALIETA d.o.o. će povrat novca koji je od kupca primio, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimio odluku kupca o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko je kupac odabrao drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju ponudio GALIETA d.o.o.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je kupac izvršio uplatu. U slučaju da kupac pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat.
GALIETA d.o.o. je dužan izvršiti povrat plaćenog tek nakon povrata robe od strane kupca.

Povrat novca može se izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam kupac dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ako je:
predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu,
koja je naručena specijalno prema željama kupca, a ne nalazi se u redovnom asortimanu,
roba na koju je ostvaren poseban popust ili je kupljena po akcijskoj cijeni.

Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnom pakiranju zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

 

Troškovi povrata robe

Troškove povrata robe od strane kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora snosi - kupac.

 

Odgovronost za materijalne nedostatke

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, na odnose između potrošača (krajnjeg korisnika) i trgovca  u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) o odgovornosti za materijalne nedostatke.
Kupac je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka vez odgađanja a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak.
Kao prodavatelj GALIETA d.o.o. ne odgovara za materijalni nedostatak prodane stvari koji se pokaže nakon proteka dvije godine od prodaje stvari.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji Kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, proizvod je ogreban u transportu), što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Obrazac o jednostranom raskidu ugovora možete preuzeti ovdje.

 

Jamstva i ograničenje odgovornosti

Galerija GALIETA i njegov vlasnik GALIETA d.o.o. ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja sadržaja, slučajnog brisanja sadržaja ili zbog grešaka u djelovanju web stranica.
Također ne garantiramo da je sadržaj na ovim stranicama oslobođen grešaka, te da će funkcionirati i biti odgovarajući prema vašim potrebama i namjerama upotrebe.
Galerija GALIETA nije odgovorna Vama, niti trećim osobama za bilo koju nastalu štetu; bilo ona direktna, indirektna, slučajna ili posljedična, povezana sa ili proizlazeća iz Vaše uporabe, pogrešne uporabe ili nemogućnosti uporabe Galerija GALIETA web stranica i/ili usluga.
Prihvaćanje ograničenja naše odgovornosti nužan je preduvjet korištenja web stranica Galerija GALIETA portala i/ili usluga. 

 

Završne odredbe

Izgled i sadržaj stranica te uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga Vam savjetujemo da iste povremeno proučite, kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Svaka izmjena objavljena na ovim web stranicama od strane Galerija GALIETA odmah postaje važeća, a svako Vaše naknadno korištenje stranica  Galerija GALIETA i/ili usluga podrazumijevat će Vaše prihvaćanje izmijenjenih odredbi.

 

Online rješavanje potrošačkih sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku. Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

 

Galerija GALIETA ne garantira da su sve cijene i podaci na ovim stranicama točni i ispravni, te zadržava pravo izmjene tj. korekcije pogrešno istaknutih cijena odnosno podataka.

Datum posljednje izmjene:  24. 2. 2022. godine.

  Uvjeti - Sve